การควบคุมคุณภาพ

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพบ้านก่อนการส่งมอบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าของ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ มีการดูแลและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างบ้านอย่างใกล้ชิดถึง 3 ระดับ กว่า 400รายการด้วยระบบ Triple Check เริ่มตั้งแต่ผู้ควบคุมงานหน้าไซต์งาน วิศวกรอาวุโสที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจนถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ร่วมกันตรวจสอบ เพื่อให้บ้านทุกหลังที่ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแบ่งเป็นขั้นตอนได้  ดังนี้

การควบคุมคุณภาพในการออกแบบบ้าน

ด้วยรู้ดีว่าบ้านแต่ละหลังของลูกค้าแต่ละท่านนั้น แตกต่างกันในเรื่องแบบบ้านและรสนิยม ฉะนั้นในการออกแบบบ้านแต่ละแบบต้องผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและสวยงามตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าบ้านแต่ละแบบของ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ นั้นแข็งแรง ทนทานด้วยโครงสร้างและชิ้นส่วนของระบบสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นระบบที่แข็งแรงมีคุณภาพ เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการผลิตโครงสร้างทุกชิ้นส่วนจากโรงงาน

 

การตรวจสอบคุณภาพระหว่างก่อสร้าง

บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์จะใช้วิศวกรผู้มีประสบการณ์ตรวจสอบและควบคุมหน้างานอยู่ตลอดเวลาระหว่างการก่อสร้าง และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลาในระหว่างการก่อสร้าง อีกทั้งยังมีวิศวกรอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยตรวจสอบอีกระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุด


การตรวจสอบก่อนการส่งมอบบ้าน

ก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะถูกส่งมอบให้ลูกค้าจะมีการตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ ซึ่งบ้านทุก ๆ หลังจะต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ ที่สำคัญยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่ร่วมกันตรวจสอบอีกขั้นเพื่อให้บ้านทุกหลังที่ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์สร้าง มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง