เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทำงาน มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความริเริ่มสร้างสรรค์และมีความฝันที่จะสร้างบ้านสวยและมีคุณภาพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคล โทร. 0-2721-3777 ต่อ 113 สนใจสมัครด้วยตนเอง
หรือส่งจดหมายสมัครงานไปที่ Email : personal@btb.co.th

วิศวกร / พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร มีใจรักงานบริการ
 • มีพาหนะใช้งาน เพื่อดูแลควบคุมงานตามโซนที่ได้รับมอบหมาย
สถาปนิกฝ่ายขาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานออกแบบบ้านพักอาศัย
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา สามารถแนะนำและประสานงานกับลูกค้าได้
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีเงินเดือนประจำ และค่าคอมมิชชั่นให้ตามผลงาน
พนักงานประมาณราคา
 • วฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ประมาณราคาบ้าน มาไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานได้เป็นอย่างดี