พราะสร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน เราจึงอยากช่วยไขข้อ
ข้องใจทุกรายละเอียดของการสร้างบ้านให้คุณ ได้รู้ลึกและ
รู้จริง พร้อมทั้งได้สัมผัสขั้นตอนการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด
โดยทีมงานมืออาชีพ

 


1 ปี มีเพียงครั้งเดียว กับกิจกรรม 

GRAND SITE SEEING "สร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน"

    กลุ่มบิวท์ทูบิวด์ จัดกิจกรรมที่สุดของที่สุดแห่งปี "Grand Site Seeing สร้างบ้าน ต้องเห็นบ้าน" กิจกรรมที่จัดขึ้นโดย กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด และ บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าอย่างหนาแน่น รวมทั้งตลอดทั้งปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่มอบประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กำลังสนใจหรือมีแผนที่จะปลูกสร้างบ้าน ได้เข้ามารับความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งประสบการณ์ในการสร้างบ้านกันแบบเจาะลึกในทุกขั้นตอน ณ สถานที่ปลูกสร้างจริง และโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์  สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม  ที่ผ่านมา

โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนสร้างบ้านหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างบ้าน เพราะทุกท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องของการสร้างบ้านแบบละเอียดและเจาะลึกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานก่อสร้างบ้าน พร้อมทั้งได้สัมผัสกับไซต์งานก่อสร้างบ้านจริง และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน ณ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ แบบใกล้ชิด

บรรยากาศการลงทะเบียนในช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม

บรรยากาศการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Grand Site Seeing  สร้างบ้านต้องเห็นบ้าน ” มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทยอยเดินทางเข้าลงทะเบียนกันตั้งแต่ในช่วงเช้า  อย่างต่อเนื่อง แม้จะยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังสถานการ์ณการระบาดของไวรัส โควิท -19 นั่น ทางกลุ่มบริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่ง และจัดให้มีมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก่อนเข้างานอย่างเคร่งครัด รวมทั้งยังมีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือภายในสำนักงานในทุกๆจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นต่อไป
   
   
 

บรรยากาศในการเข้าเยี่ยมชมไซต์งาน

โดยไซต์งานแรก ในวันนี้ เป็นการเข้าเยี่ยมชมไซต์งานโครงสร้าง เฉลิมพระเกียรติ ร.9  เป็นผลงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย "cc 3 ชั้น  S0687"  บ้านหลังดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ  905 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 1 ไร่  ราคาก่อสร้างประมาณ 20 ล้านบาท  สำหรับไซต์งานแบบบ้าน CC 3 ชั้นหลังนี้ นอกจากก่อสร้างในส่วนของบ้านพักอาศัย 3 ชั้นสุดแล้ว  ยังดำเนินการสร้างในส่วนของโรงงาน ในพื้นที่เดียวกันอีกด้วย  ราคาก่อสร้างประมาณ 8 ล้านบาท ขณะนี้ในส่วนของงานก่อสร้างมีความคืบหน้าแล้วกว่า 25%   โดยจะเป็นในส่วนของงานติดตั้งโครงสร้าง เสา คาน และงานหล่อ Joint 

   
   
   

และตามด้วย ไซต์งานที่ 2 สถานที่ปลูกสร้างซอยอ่อนนุช 46  เป็นผลงานการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น  B.1661  แบบบ้านเกษะโกมล ซึ่งเป็น ในส่วนของงานสถาปัตย์ประมาณ 100%  โดยบ้านหลังดังกล่าวมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 378 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 1 งาน 35 ตารางวา  โดยมีราคาก่อสร้างประมาณ 7.6 ล้านบาท ซึ่งทีมวิศวกรควบคุมหน้าไซต์งาน ได้นำชมผลงาน พร้อมทั้งสาธิตและบรรยายถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพบ้านในระหว่างงานก่อสร้าง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบ้านที่ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง 

   
   
   

ทั้งนี้ สำหรับทั้ง 2 ไซต์งานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างบ้านทั้งในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสร้างบ้านได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เห็นถึงการขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณภาพของงานก่อสร้างได้มากขึ้น

โดยตลอดในช่วงของการเยี่ยมชมไซต์งานนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถสอบถามรายละเอียดจากทีมผู้บริหารและทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถให้คำตอบแก่ลูกค้าได้อย่างเจาะลึกและสามารถทำให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

สัมผัสกับกระบวนการผลิต ณ โรงงานผลตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้สัมผัสกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์  โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป ณ ซอยอ่อนนุช 46  ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านพักอาศัยสำเร็จรูปให้กับบริษัทในกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกระบวนการผลิต ขั้นตอนการตรวจสอบ และการควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งในการเยี่ยมชมจะมีคณะผู้บริหารระดับสูง ทีมสถาปนิก ทีมวิศวกรอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทีมงานด้านการตลาด คอยให้คำแนะนำพร้อมนำและตอบทุกข้อสงสัย

คุณชัยวัฒน์ ชูกุล ผู้จัดการฝ่ายผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป ได้ให้การบรรยายถึงขั้นตอนการผลิตการชิ้นส่วน การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการจัดเก็บชิ้นส่วนสำเร็จรูปอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทราบและมีความมั่นใจในระบบการการก่อสร้างของบริษัทฯ มากขึ้น

ประมวลภาพบรรยากาศในช่วงบ่าย

ทั้งนี้ นอกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชมไซต์งานกันไปแล้วนั้น ในช่วงบ่ายสำหรับท่านที่มีความสนใจหรือมีแผนในการปลูกสร้างบ้านก็ได้ร่วมพูดคุย ขอคำปรึกษากับทีมสถาปนิกและพนักงานขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสร้างบ้าน รับชมโมเดลแบบบ้าน  สเปควัสดุ อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากที่ให้เกียรติตัดสินใจจองปลูกสร้างบ้านกับกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ภายในงานอีกด้วย
   
   
   
   
   
 
สุดท้ายนี้ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ต้องขอขอบคุณเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ยังคงมอบความไว้วางใจ และให้การตอบรับเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบ้านคุณภาพให้แก่คุณลูกค้าที่ให้เกียรติจองปลูกสร้างบ้านในงานนี้ ❤️

สามารถติดตามกิจกรรมของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ หรือติดต่อสอบถาม

ข้อมูลการสร้างบ้านได้ที่ 02-721-3999 หรือ FB : Built To Build Group

หรือสามารถร่วมชมแบบบ้านหลากหลายดีไซน์ได้ที่สำนักงานใหญ่

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ถนนอ่อนนุช 46  
Line ID : @btb.g  

 

 

ข่าวสารอื่นๆ

©สงวนลิขสิทธิ์ หน้าเว็บไซต์ โดย บริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
เพิ่มเพื่อน